Doelstellingen

Aansluiten

Inschrijven kan je altijd bij iemand van het bestuur van de motorclub.
De inschrijvingsprijs zal op het eind van elk lopend werkjaar via mail medegedeeld worden door de secretaris, dit is deels om de goede werking van de club te kunnen bekostigen!

De inschrijvingsgelden en eventuele gelden - die dienen om deel te nemen aan de activiteiten - moeten gestort worden op rekeningnummer (bij inschrijvingstrook), steeds met duidelijke vermelding van naam en adres. Als referentie kan de specifieke benaming van de activiteit vermeld worden.

Je dient zich ook akkoord te stellen van het huishoudelijk reglement in bijlage. Bij de inschrijvingstrook moet je dan ook "gelezen en goedgekeurd" schrijven en ondertekenen.

Doelstelling

De club heeft tot doel het motorrijden en het welzijn van haar leden te bevorderen door:

¢ de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse toerritten
¢ Het bevorderen van veiligheid en defensief deel te nemen aan het verkeer
¢ het inrichten van alle samenkomsten in de ruimste zin

… en dit voor alle leeftijden, op een recreatief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

De vereniging wil een toonaangevende sportclub worden met een ruim aanbod, gebaseerd op een degelijk beleid, geleid en begeleid door een team van gemotiveerde vrijwilligers.

Als ondersteuning hiervan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

De club is constant aan het werk voor een kwalitatieve verbetering in al haar activiteitsdomeinen - de eigen organisatie - de organisatie van evenementen - en de kwaliteit van het sportieve op zichzelf.

¢ Meewerken aan gemeentelijke, provinciale en Vlaamse of Nationale initiatieven in functie van de uitwisseling van ideeën en het aantrekken van potentiële leden.
¢ Organiseren van mailritten.

Communicatie

De club probeert op verschillende manieren de informatie naar de leden en geïnteresseerden te sturen, evenals de onderlinge contacten en de contacten met de buitenwereld te onderhouden.

Mail-ritten

Via het e-mail adres eamvleden@gmail.be kan je zelf een activiteit lanceren,. De info in deze mail omvat dan dag/uur/plaats samenkomst + verdere info en wordt dan automatisch verstuurd naar alle leden.

Lees meer

Filosofie

Algemeen

De Echte Amicale MotorVrienden is een vereniging, met als doel recreatief en veilig bezig te zijn met motorrijden. Als dusdanig werden geen statuten opgesteld maar wel afspraken vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Zij zijn als een geheel te aanvaarden.

Onze hoofdbezigheid is het motortoerisme, d.w.z. per motor samen toerritten rijden en dit op een veilige manier.

Door deel te nemen aan de activiteiten, bevestigen de deelnemers dat zij akkoord zijn met de organisatorische beslissingen van de motorclub zelf.

De leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via rechtstreekse mailings en de motorclub website.

Lees meer

Vergaderingen

Waar

Eetcafé Ballantines

Klein Hagelkruis 62-64
2180 Ekeren
Tel: 03/541.51.51
website Ballantines
coördinaten: N 51 16.518, E 4 24.742

Wanneer

Wij hebben hier een zaaltje ter beschikking waar we eventueel zonder het Caférumoer kunnen vergaderen.
Het bestuur vergadert ongeveer om de maand.

Indien het een vergadering betreft waarop de leden ook uitgenodigd zijn, zal dit extra vermeld worden.
Elk lid afzonderlijk zal hier ook van verwittigd worden via mail.

De ledenvergaderingen zijn terug te vinden in de "Aktiviteitenkalender" en steeds om 20h.

Lees meer

Richtlijnen tijdens groepsritten

Rijden in groepsverband is een totaal andere bezigheid dan individueel rijden. In groepsverband rijden is aan de ene kant spectaculair en een fantastisch gezicht, maar aan de andere kant vraagt het ook bepaalde vaardigheden en een grote mate van discipline. Wij moeten ook de mogelijkheid geven aan onervaren rijders dit aan te leren door de hulp en begrip van ervaren rijders.

Maar het allerbelangrijkste is dat de veiligheid van de groep niet in gevaar komt. Om die veiligheid zo groot mogelijk te maken gelden er richtlijnen voor het rijden in groepsverband. Of je nu met 5 of met 50 motoren rijdt, de richtlijnen gelden altijd.

En die richtlijnen gelden ook voor iedereen. We stellen dat met nadruk, omdat leden die veel meerijden deze richtlijnen vaak al in de praktijk brengen. Komt er dan iemand in de groep met zijn 'eigen' regels dan is de kans op gevaarlijke situaties levensgroot aanwezig.

De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de eigen groep, maar houden ook rekening met andere weggebruikers. Onze groep motorrijders mag geen dreiging uitstralen.

Afspraken tijdens een motorrit, kort samengevat.

- Een rit wordt gereden volgens snelheid en kunde van de minst ervaren motorrijder.
- De plaats die genomen wordt bij het vertrek, wordt bij voorkeur gehouden gedurende de ganse rit.
- Indien de motorrijders achter u niet volgen (rood licht, gehinderd door het verkeer), rij dan met de voorgaande groep verder tot aan de eerste afslag of kruispunt. Wacht daar tot de achterblijvers bij zijn. Zo hoeven we niet nodeloos te stoppen en geraakt er toch niemand de weg kwijt. Dit geldt niet als je vermoedt dat er iets ernstiger aan de hand is, dan kan je natuurlijk wel eerder stoppen.
- We houden ons ten alle tijden aan de gebruikelijke verkeersregels.
- Uit veiligheidsoverwegingen en om iedereen de kans te geven ontspannen te blijven rijden worden tijdens de ritten regelmatig stops ingelast. Minstens om de twee uur lassen we even een pauze in.
- Alcohol misbruik tijdens ritten is verboden.

Benzine

Vertrek altijd met een volle tank. Gooi je tank ook weer vol als er een tankstop wordt ingelast. Denk niet ik haal nog wel 70 km om daarna toch nog de hele groep op jou te doen wachten. Tanken is een noodzakelijk kwaad en dat doen we zo weinig mogelijk.

Vooraan rijden

Wil je tijdens de toertocht vooraan rijden. Meld dat dan even bij de start aan de mensen die de rit organiseren. Leden die nog niet veel ervaring hebben, rijden zoveel mogelijk vooraan. Vooraan rijden heeft het voordeel dat makkelijker een constant tempo aangehouden kan worden, omdat er geen gaten 'dichtgereden' hoeven te worden. Vooraan is de volgende regel van toepassing. Diegene die de weg wijst rijdt als eerste.

Formatie vormen

Bij het vertrek gaat iedereen een plaats nemen in de formatie, behoudt deze plaats zodat u uw voorganger en de rijder achter u leert kennen zowel visueel als op rijgedrag. Heb je bij vertrek een positie in de groep gekozen, dan blijf je daar rijden. Nooit wordt er onderling ingehaald. Degene die voor je rijdt rekent daar niet op en door de schrik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Baksteensgewijs rijden

De formatie waar we in rijden is de baksteensgewijs. Dit betekent dat als de eerste rijder links rijdt de volgende rijder rechts in het vak/rijbaan rijdt. De daaropvolgende rijdt dan weer links etc. Voordeel is dat de afstand die je hebt tot de rechts voor je rijdende motorrijder groot genoeg is om op tijd stil te staan. De afstand die je moet houden tot degene die voor je rijdt is afhankelijk van je snelheid en de verkeerssituatie.

Afstand op je voorganger

Ga niet kleven of verstoppertje spelen. Houdt voldoende afstand en zorg ervoor dat je voorganger jou in zijn spiegels ziet. Laat je niet verrassen door een voorganger die plotseling moet remmen. Binnen de bebouwde kom kan men de onderlinge afstand verkleinen wat de doorstroom bij verkeerslichten verhoogt. Aansluiten is ook van groot belang, hiermee bedoelen wij, dat je de afstand niet opzettelijk mag vergroten om daarna door snelheid te maken de afstand weer dicht te rijden.

Rijd nooit boven je macht

Als je vindt dat het tempo te hoog ligt, laat dat dan merken. Je kunt beter een gat laten vallen dan proberen ten koste van alles de groep bij te houden. Bij de eerstvolgende stop meld je het even aan de ritverantwoordelijke. Binnen de bebouwde kom, bij het naderen van een stoplicht of een kruising verklein je de tussenafstand. Dat kan immers want je snelheid ligt lager en je remweg wordt dus een stuk korter. Het voordeel hiervan is dat als het een beetje wil: - de hele groep tegelijk door dat stoplicht of die kruising kan passeren. Doordat de groep een nagenoeg constant tempo kan blijven rijden is het niet nodig onverantwoord aan het gashendel te draaien.

Verkeerslichten

Bij oranje steeds stoppen en via uw claxon melden dat u niet meer volgt. De laatste rijders die de weg/groep volgen, melden met claxon dat er collega's voor het licht staan en dit claxonsein blijft men doorgeven tot vooraan in de groep de verantwoordelijke op de hoogte is.

Wachten op achteropkomende

Als je merkt dat degene die achter je rijdt ver achter blijft dan ga jij langzamer rijden, degene die voor jou rijdt constateert en doet hetzelfde etc. Op die manier wordt het tempo geleidelijk aangepast.

Wanneer degene die achter je rijdt volledig uit het zicht is verdwenen ga jij langzamer rijden en geeft u met enkele claxon signalen door dat er gewacht moet worden. Degene die voor jou rijdt constateert en doet hetzelfde etc. tot vooraan de verantwoordelijke op de hoogte is en een veilige wachtplaats kan zoeken. Dan geldt het volgende systeem: zodra je de laatste rijder in de groep bent, omdat de rest nog bijvoorbeeld bij een kruising staat te wachten, dan wacht je bij de eerste de beste plek waar de groep links of rechts afslaat. Degene die daarna als laatste rijdt, wacht bij het volgende punt waar de groep van richting verandert. Stel je wel goed zichtbaar op. Speel geen verstoppertje. Ga niet rijden als je de achter je rijdende motorrijder(s) weer in beeld krijgt, maar wacht tot hij bij jou is.

Het spreekt vanzelf dat je dit niet op een autosnelweg doet. Als er op de autosnelweg iets gebeurt, dan stuurt de achterrijder iemand naar voor om de groep te laten stoppen. Het is noodzakelijk dat iedere laatste rijder dit doet zodat de achteropkomenden hun weg kunnen vervolgen zonder verkeerd te rijden.

Bij stilstaan op de rijweg om bijvoorbeeld na verkeerslichten op de anderen te wachten of bij een tankstop, steeds uiterst rechts en achter elkaar staan. Dit om het achteropkomende verkeer niet te hinderen. Fiets- en voetpaden steeds vrijhouden.

Inhalen van andere weggebruikers

Inhalen in groepsverband is een verhaal op zich. Het komt nogal eens voor dat motorrijders een soort "zwaan kleef aan" op de weg spelen. Zodra hun voorganger inhaalt duiken ze er blindelings achteraan zonder te kijken of dit wel mogelijk is! Dit kan dan leiden tot zeer hachelijke situaties en zware ongevallen. Daarom is de stelregel dat je steeds inhaalt op eigen verantwoordelijkheid en dus steeds weer zelf moet kijken en beslissen of het kan.

Het bijeenhouden van de groep tijdens een rit

Tijdens onze ritten trachten wij de groep niet uit elkaar te laten vallen. Onze slagzin is "samen uit samen thuis". Hiervoor zullen mogelijk af en toe begeleiders ingezet worden. Als deze ingezet worden vragen we volgende punten toe te passen.

-Maak zo snel mogelijk gebruik van de doorgang die de begeleiders maken.
-Houd zo veel mogelijk rechts zodat de begeleiders kunnen passeren om terug naar de kop van de groep te rijden. Geef met je rechtse richtingaanwijzer aan dat je de begeleider gezien hebt, en dat hij jou kan voorbij steken. -Laat de begeleiders invoegen direct achter de ritverantwoordelijke zodat zij vanuit deze positie een kruispunt kunnen oprijden. -De begeleiders wachten op een teken van de ritverantwoordelijke voordat zij een doorgang vrijmaken en doen dit zonder andere weggebruikers te hinderen.
-De begeleiders moeten steeds de groep op een uiterst veilige wijze inhalen en zeker hun rijstijl en snelheid aanpassen aan de groep.

Let wel op:
-Iedereen blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn rijden. Ook indien het kruispunt afgezet is door begeleiders moet je zelf kijken en blijf je zelf verantwoordelijk wanneer je het kruispunt betreedt. Het is immers niet de eerste keer dat er andere weggebruikers de tekens van de begeleiders negeren en achter hen door rijden. -Zo mogen ook de begeleiders niet blindelings vertrouwen op het teken van de ritverantwoordelijke.

Mocht je tijdens de rit vroegtijdig naar huis gaan

Meld dat dan even aan de ritverantwoordelijke, zodat de groep niet voor niets staat te wachten.
Onze leuzen voor op een georganiseerd meerdaags motortreffen.

- Je komt en gaat wanneer je wilt, maar laat het ons wel weten.
- Elke activiteit is vrijblijvend: heb je geen zin om mee te doen, dan doe je iets anders.
- Er is geen enkele klus verplicht, maar alle hulp is welkom.
- Eventuele inschrijvingsgelden dienen vooraf en tijdig bezorgd te worden.
- Heeft niemand zin om te koken, dan gaan we op restaurant.

Verzekering

Elke deelnemer dient in orde te zijn met de wettelijk verplichte verzekering.
Bij eventuele aanrijding gelden de "normale" verkeerswetgeving en zullen de benadeelden dit zelf moeten afhandelen (aanrijdingformulier of via politie) met de veroorzaker.
In geen enkel geval neemt de ritverantwoordelijke of het bestuur van E.A.M.V. hierin enige verantwoordelijkheid op zich.
Daar "Echte Amicale MotorVrienden" geen enkele verzekering voor zijn leden heeft afgesloten wordt ieder aangeraden om zelf een hospitalisatieverzekering en een persoonlijke ongevallen verzekering af te sluiten. 

Iedere deelnemer van de ritten dient het huishoudelijke reglement te aanvaarden en dit schriftelijk te bevestigen.

BETEKENIS van GEGEVEN SEINEN

Linkerhand gestrekt in de hoogte = smalle doorgang, iedereen rijdt achter elkaar.

Rechterbeen zijwaarts uitsteken = opgelet obstakel rechts in de rijrichting
(vb. fietser, voetganger, versmalling, enz.)

Linkerbeen zijwaarts uitsteken = opgelet obstakel op de rijweg
(vb. snelheidsdrempel, grint of zand op het wegdek, enz.)

Linkerhand zijwaarts uitsteken = opgelet obstakel links in de rijrichting
(vb. auto, fietser, voetganger, versmalling, enz.)

Met linkerhand op en neer gaande beweging = niet stoppen maar onmiddellijk vertragen.

Geef de signalen van uw voorganger door aan de rijders achter u! 

Lees meer