Lid worden

Inschrijven kan je altijd bij iemand van het bestuur van de motorclub. (mail bestuur)

  1. vul hieronder online je gegevens in
  2. download het EAMV toetredingsformulier + invullen + ondertekenen - hier is de handtekening belangrijk + inscannen (of maak digitale foto) en mailen naar mail bestuur
  3. Lidgeld betalen (rek. = BE98 9733 8180 7693)

De jaarlijkse inschrijvingsprijs zal op het eind van het lopende jaar via een mailbericht medegedeeld worden, en is deels om de goede werking van de club te kunnen bekostigen !

Bij het inschrijven of hernieuwen lidmaatschap ontvang je een jaarlijks geschenk !

Nieuwe leden die vanaf 15/08 inschrijven zijn ook automatisch lid voor het jaar nadien, het nieuwe lid ontvangt enkel het "geschenk" van het volgend jaar.
Geschenken worden in het begin van het jaar max. 2 X meegenomen, bij de nieuwjaarsreceptie (januari) en de Openingsrit (maart), nadien is het lid zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het geschenk, onder geen beding gaat het bestuur geschenken "opsturen" tenzij op kosten van het lid zelf.

T-shirts met clublogo of andere items uit de clubshop kunnen altijd bijgekocht worden als zij nog voorradig zijn.

Personeelsleden van EVONIK Antwerpen, alsook de partners of vrienden kunnen aan de ritten deelnemen.

Lees meer

Lidgeld

EAMV lidgeld + PK-bijdrage (jaarbasis) (PK-personeelskring van EVONIK) = Totaal Lidgeld EAMV

Gelijkschakeling Evonik-medewerkers die PK lid zijn (en al een bijdrage leveren) en niet PK-leden en sympathisanten

Geschenken worden uitgedeeld tijdens nieuwjaarsdrink januari + openingsrit einde maart (of na afspraak met bestuursleden) en na betaling van lidgeld

EAMV + PK
LOPEND JAAR (<15/08)8 EURO /PERSOON
NIEUW LID NA 15/08 LOPEND JAAR

8 EURO /PERSOON

geschenk volgend jaar

EAMV + INWONEND BIJ PK-LID
(ECHTGENO(O)TE, KINDEREN,
VRIENDIN OF VRIEND)
LOPEND JAAR (<15/08)8 EURO /PERSOON
NIEUW LID NA 15/08 LOPEND JAAR

8 EURO /PERSOON

geschenk volgend jaar

EAMV + NIET INWONEND BIJ PK-LID
+ NIET PK
LOPEND JAAR (<15/08)

13 EURO /PERSOON

  • 8 = EAMV lidgeld
  • 5 = PK-bijdrage

geschenk volgend jaar

NIEUW LID NA 15/08 LOPEND JAAR

18 EURO /PERSOON

  • 8 = EAMV lidgeld
  • 5 = PK bijdrage lopend jaar
  • 5 = PK bijdrage volgend jaar

geschenk volgend jaar

Lees meer